Пажљивкова смотра 2017.

У складу са циљевима „Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији за период од 2015-2020. године“, да од 2020. године нема погинуле деце у саобраћају и да се преполови број тешко повређене деце у односу на 2011. годину, интензивиране су активности које су усмерене на постизање квалитетнијег саобраћајног образовања деце.

Стално и квалитетно образовање од најранијег животног доба предуслов је за касније безбедно учешће у саобраћају. Реализација такмичења и смотри показали су се као модели који омогућавају савладавање различитих тема на ефикасан начин, где деца кроз дружење и игру лакше и брже усвоје новa знања из разних области. Током 2017. године, урађена је методологија спровођења смотри предшколске и деце из нижих разреда основних школа на тему безбедности саобраћаја, а цео пројекат је назван ''Пажљивкова смотра''. На основу методологије, дефинисана су 4 нивоа смотре деце, и то: први ниво – смотра на нивоу предшколске установе и основне школе, други ниво – смотра на нивоу локалне самоуправе, трећи ниво – смотра на нивоу школске управе или региона и четврти ниво – смотра на нивоу Републике Србије.

На тај начин, системски је започето да се утиче на саобраћајно образовање и васпитање, односно да кроз смотру деца обнављају досадашња знања и стичу нова знања о безбедном понашању у саобраћају. Предности реализације пројекта, поред унапређења саобраћајног образовања и васпитања, огледа се у томе што реализацијом пројекта подстичемо и унапређујемо саобраћајно образовање и васпитање деце на нивоу предшколских установа и основних школа (свако дете је укључено у пројекат), подстичемо родитеље да посвете више времена са децом на тему како бити безбедан у саобраћају, вреднују се и награђују учитељи и васпитачи који раде квалитетније са децом од других, а све у циљу безбедног учешћа деце у саобраћају.

Кроз реализацију пилот пројекта током 2017. године обухваћено је и укључено више од 150 васпитача и учитеља и више од 5250 деце узраста предшколско, први и други разред. О успешности пилот пројекта „Пажљивкова смотра“ говори податак да 79% васпитача/учитеља сматра да децу могу кроз овакав вид неформалног образовања припремити и пренети им важне информације о безбедном учествовању у саобраћају, док 90% испитаних васпитача/учитеља заинтересовано да се више посвете саобраћајном образовању и васпитању деце кроз овакав вид преношења знања. Посебна подршка очекује се од представника локалних Тела за координацију послова безбедности саобраћаја уз чију помоћ је потребно припремити и реализовати школску и општинску смотру. Погледајте фото и видео галерију како је изгледала Пажљивкова смотра 2017. године.

Top