Зона за едукаторе

Саобраћајне незгоде у којима страдају деца један су од највећих изазова са којима се данас суочавају сви који се баве саобраћајем. Данас, повреде настале у саобраћајним незгодама чине један од пет најчешћих узрочника смртног страдања деце у свету. Уређеност и величина једне заједнице огледа се у њеном односу према најслабијима, а деца су свакако најслабији и најрањивији чланови друштва. Страдање деце на било који начин, а посебно у ситуацији коју је могуће спречити, представља огроман ударац за породицу и читаву заједницу. Стога је дужност свих чланова друштва да спречи да се животи деце доводе у опасност у саобраћају. Њихова безбедност је велики изазов за све, а посебно за оне чији је то професионални позив.

Истраживања показују да сваке двадесет три секунде погине једна особа у саобраћају, а на свака три минута на путевима широм света једно дете изгуби живот. Неупоредиво већи број њих задобије лакше или теже повреде и као такве често их трајно онеспособе за каснији живот. Ови трауматични догађаји изазивају немерљиву патњу и жал, али и економске тешкоће за породицу. Због таквог следа догађаја пати и цело друштво, трпећи озбиљне ударце и остајући без своје младости, такозване „снаге друштва“. Нови концепти образовања, техничка и технолошка решења усмерена су ка томе да се деца што боље обуче и привикну на учешће у саобраћају и да се на тај начин смањи ризик од конфликата који могу имати тешке последице.

Због тога је Агенција за безбедност саобраћаја од свога оснивања посебну пажњу усмерила на заштиту наших најмлађих учесника у саобраћају покрећући кампању ПАЖЉИВКО чија је циљна група деца (узраста од 0. до 14. година). Кампања прати разне материјале у виду цртаних филмова за децу, бојанке, радних листова, књиге коју свако дете добије када крене у први разред, интерактивну представу са децом, игрице, песмице, разне промотивне материјале у виду флуоресцентног прслука, светлеће наруквице, беџеве, привезака, мајица и других промотивних материјала.

Поред родитеља, јако важну улогу у саобраћајном образовању и васпитању деце имају и просветни радници, учитељи и васпитачи, па једна од активности јесте и дводневни семинар чији је циљ да помогнемо просветним радницима у припреми часова и тема које су важне за рад са децом. Семинар је настао на кампањи ПАЖЉИВКО и цео је конципиран на књизи коју добије свако дете које полази у први разред на почетку године. То су само неке од активности које смо предузели, али да би постигли циљ да немамо погинуле деце у саобраћају и преполовимо број тешко повређене деце, потребни сте нам Ви. Ви сте, као едукатори, узор својим ученицима. Они са Вама свакодневно уче важне лекције, а безбедност у саобраћају је јако важна тема о којој их можете доста научити. Зато, будите савестан учитељ и добар пример својим ученицима, они ће Вам на томе увек бити захвални!

Top