Семинари унапређења знања запослених у образовању

ИНФОРМАЦИЈЕ О АКРЕДИТОВАНИМ ПРОГРАМИМА

Агенција за безбедност саобраћаја је Решењем министра просвете науке и технолошког развоја добила акредитацију за укупно девет програма из области безбедности саобраћаја.

Акредитовани су следећи називи програма:

  • Ко се куда креће у саобраћају
  • Где и како се безбедно прелази коловоз
  • Опасности у саобраћају
  • Безбедни простори за игру деце
  • Седење у аутомобилу
  • Безбедност деце у сеоском окружењу
  • Вожња бицикала
  • Правилан одабир, постављање и коришћење дечијих ауто седишта
  • Формирање безбедних коридора за кретање деце ка школама

Наведени програми су на основу Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника, на листи програма од јавног интереса који својим садржајем циљевима и исходима доприносе системском развоју и унапређивању образовно васпитног рада и безбедности деце у саобраћају.

Семинар је бесплатан за учеснике и установе. Учесници по завршетку обуке добијају 16 (бодова-сати) у оквиру стручног усавршавања и Уверење о похађању семинара.

Очекивани исходи акредитованих програма?

Огледају се у смањеном броју настрадале деце у саобраћају, деца су оспособљена да безбедно учествују у саобраћају, остварује се континуирано присуство тема о безбедности у саобраћају, култура понашања у саобраћају се развија од најранијег узраста деце, васпитачи, наставници разредне наставе, наставници и друга стручна лица која раде са децом су компетентна за оспособљавање деце за безбедно учешће у саобраћају.

Како ће се остварити очекивани исходи?

Стручни програми које реализује Агенција за безбедност саобраћаја ће омогућити учесницима стручног усавршавања да стекну неопходна знања, вештине, ставове и системе вредности за оспособљавање деце да безбедно учествују у саобраћају и континуирано стичу навике културног и безбедног понашања у саобраћају.

Начин реализације семинара?

Семинар се реализује у сарадњу са локалним Саветима за безбедност саобраћаја на нивоу локалне смаоуправе. Локални Савети за безбедност саобраћаја морају да испуне одређене услове по питању броја учесника, простора у коме ће семинар бити реализован и других капацитета у договору са представницима Савета. Материјал за рад са децом, као и планове часова за рад са децом који су припремили учесници семинара могуће је преузети на следећем линку.

Top